knuten.info

Renovering av trästommar, ombyggnader, nytimring

 

 

 

KNUTEN

Byggnadsvård & timring

 

 

Nybonnsvägen 49

820 64 Näsviken

 

Tel 070-558 64 88

      Ulf Johansson

 

 

e-post: ulf@knuten.info

 

 

 

Vi lyfter och rättar upp hus

som sjunkit och hamnat på sned

 

Stolpar eller grundstenar kan ha sjunkit, så att huset börjat luta...

 

                                                                                              

 

 

 

 

Vi arbetar med såväl stora som små byggnader.

 

 

Visst efterarbete, som målning och lättare snickeriarbeten,

vill en del kunder göra själva...

 

               

 

 

 

 

... i andra fall gör vi hela arbetet från början till slut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rädda byggnaden 

innan det gått för långt! 

 

 

 

 

 

 

 

Så här kan det ofta se ut. Timret är illa medfaret, men det går fortfarande att rädda byggnaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markfukten och vegetationen skadar timret och det är hög tid för åtgärd.

 

Hus på sned?

...eller timret har kanske fått

markkontakt och börjat ruttna.

 

Vi lyfter och lagar där det behövs

 

 

 

 

I detta fall innebar det timmerbyten och timmerlagningar,

justering av grundstenar,

snickeriarbeten och renovering av tak

med läggning av pannplåt.

Skorstenen murades om.